Pro nemocné

čtvrtek 4.dubna

04.04.2019 07:22
ČJ- vyjmenovaná slova po V - učebnice s.100-104 opakování podstatných jmen a určování rodu, čísla a pádu opakování sloves a určování osoby, čísla a času M - učebnice 3 - s. 3,4,5 - ústně pracovní sešit s.4,5, 6 opakování pamětného sčítání a odčítání trojciferných čísel opakování písemného sčítání a...

čtvrtek

21.03.2019 18:31
ČJ - opakování pravopisu vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S     - vyhledávání podstatných jmen a určování rodu, čísla a pádu     - vyhledávání sloves a určování času, čísla a osoby M  - pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel     - písemné sčítání a odčítání...

čtvrtek

28.02.2019 17:37
ČJ- slovesa- učebnice s. 175/3, 176/4, opakování určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen, opakování pravopisu vyjmenovaných slov po B, M, L, P M- pracovní sešit s.3/4,5 učebnice (žlutá) - s. 34/4,5,  s.33/1,2,3 PRV - živočichové- společné znaky živočichů Učivo angličtiny do středy 6.3....

středa

30.01.2019 20:37
ROSTLINY Znaky života rostlin: Dýchání- rostliny všemi částmi svého těla, spotřebovávají kyslík a  vylučují oxid uhličitý Výživa – rostliny potřebují vodu s rozpuštěnými živinami z půdy, oxid uhličitý a světlo ze slunce Zelené rostliny přeměňují vodu a oxid uhličitý za...

čtvrtek

17.01.2019 17:26
čj- opakování vyjm. slov po M opakování určování pádů M- sčítání a odčítání dvojciferných čísel, převody jednotek délky, geometrie- opakování učiva za pololetí - rýsování úseček dané délky, měření úseček, opačná polopřímka, vrcholy a strany trojúhelníka

středa

16.01.2019 11:15
ČJ- opakování vyjmenovaných slov po M opakování podstatných jmen a určování rodu, čísla a pádu čtení - čítanka s. 56-59 M- pracovní sešit s. 31/2,3,4    s. 32/7,8,9 opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

pondělí

14.01.2019 17:53
ČJ- opakování vyjmenovaných slov po L,B    - opakování párových souhlásek    - opakování řazení podle abecedy    - určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen  M- opakování násobení a dělení   - opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel typu (45 +...