Pro nemocné

čtvrtek

17.01.2019 17:26
čj- opakování vyjm. slov po M opakování určování pádů M- sčítání a odčítání dvojciferných čísel, geometrie- opakování učiva za pololetí - rýsování úseček dané délky, měření úseček, opačná polopřímka, vrcholy a strany trojúhelníka

středa

16.01.2019 11:15
ČJ- opakování vyjmenovaných slov po M opakování podstatných jmen a určování rodu, čísla a pádu čtení - čítanka s. 56-59 M- pracovní sešit s. 31/2,3,4    s. 32/7,8,9 opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

pondělí

14.01.2019 17:53
ČJ- opakování vyjmenovaných slov po L,B    - opakování párových souhlásek    - opakování řazení podle abecedy    - určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen  M- opakování násobení a dělení   - opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel typu (45 +...