KontaktAdresa školy: ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4

Stránky školy:www.zsmirova.net/

Telefonní čísla

Sekretariát:          472 772 079

Školní družina :    723 910 777

SMT:                    472 778 288

Školní jídelna:       472 775 587

Třídní učitelka:      cejkova@zsmirova.net