pondělí

12.02.2018 12:11

ČJ - učebnice s. 62/3- spojky

M - s. 26/2,3,4,5

PRV- hodiny- práce s interaktivní tabulí (bez sešitu a učebnice)