čtvrtek

08.02.2018 12:35

ČJ- učebnice s. 61 - seznámení se spojkami

písanka s. 9

M - opakování bez pracovního sešitu