úterý

13.02.2018 10:27

ČJ - opakování bez učebnice

M- s. 26/6  a 27/1,2