středa

16.01.2019 11:15

ČJ- opakování vyjmenovaných slov po M

opakování podstatných jmen a určování rodu, čísla a pádu

čtení - čítanka s. 56-59

M- pracovní sešit s. 31/2,3,4    s. 32/7,8,9

opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel