pondělí

14.01.2019 17:53

ČJ- opakování vyjmenovaných slov po L,B

   - opakování párových souhlásek

   - opakování řazení podle abecedy

   - určování rodu, čísla a pádu podstatných jmen 

M- opakování násobení a dělení

  - opakování sčítání a odčítání dvouciferných čísel typu (45 + 28)

   - pracovní sešit s.29/7 , 30/8,9,10,12,14