pondělí

01.10.2018 16:59

ČJ- opakování slabik bě, pě, vě, mě

M- s.14/1,2,3,4

čtení - čítanka s.20-21