Prvouka

05.04.2014 19:38

Učíme se pojmenovat části rostiny (květ,stonek,list,kořen)

Povídáme si o jaru, poznáváme, čím se jednotlivá roční období vyznačují.

Povídáme si o práci na zahradě na jaře a učíme se znát názvy některých jarních květin.

Učíme se znát zvířecí rodiny a pojmenovat jejich členy a vědět, jaký užitek nám různá hospodářská zvířata přinášejí.