Matematika

05.02.2014 18:33

Rozklad čísel ( např.   2  +  .   =    5      nebo   7  =   3  +  .     

Řešení slovních úloh   -    děti je mají zobrazit  kolečky, vypočítat  - příklad,  utvořit slovně odpověď, popřípadě napsat  krátkou odpověď.

Píšeme na známky sčítání a odčítání (sloupečky)-jsou natisknuté, děti dopisují pouze výsledky.  

Píšeme pětiminutovky - diktuji 10 příkladů a děti zapisují do sloupce výsledky.

Hrajeme matematické bingo, na potápěče, matematického krále, na molekuly a další hry, které dětem zpestřují výuku a pomáhají hravou formou si osvojovat učivo - děti vám jistě objasní pravidla her