Informace o elektronické žákovské knížce

26.09.2018 14:23

El. žákovská knížka, Vám umožní získat informace o klasifikaci, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), apod., kdykoli prostřednictvím internetu. Přihlásit se můžete z odkazu „Bakaláři“ na webových stránkách školy www.zsmirova.net díky uživatelskému jménu a heslu, které jste dostali na třídní schůzce.

Rodičovské heslo slouží rodičům ke kontrole známek a dalších informací po celou školní docházku.

(až do 9.třídy). Žáci nesmí mít k tomuto heslu přístup, neboť by mohlo dojít ke zneužívání, například omlouvání neomluvených hodin žáky.

Učitel může kontrolovat, zda se rodiče přihlásili a známky nebo informace přečetli.

Informace o připravované akci (vystoupení maorské skupiny ve škole) jsme nenašli při třídní schůzce na el. žákovské  proto, že jsme se přihlašovali pomocí žákovského hesla.

Některé informace se budou zobrazovat pouze rodičům. Proto je vhodné připojovat se rodičovským heslem.