el.peněženka

06.10.2018 20:22

Přes elektronickou pokladnu je třeba nabít účet aspoň 500 Kč (viz návod : školní platby) 

Variabilní symbol je evidenční číslo žáka. Info kde najít při ztrátě papírku s údaji:

 ( bakaláři/osobní údaje žáka/přehled osobních údajů )