čtvrtek

15.02.2018 09:32

ČJ- s.65     s. 64 jsme vynechali, budeme ji probírat zítra

písanka - s.11

M - s. 27/4,5,6