čtvrtek

27.09.2018 19:26

M- opakování -opačná polopřímka, násobení a dělení do 6

ČJ- učebnice s.18