čtvrtek

17.01.2019 17:26

čj- opakování vyjm. slov po M

opakování určování pádů

M- sčítání a odčítání dvojciferných čísel, převody jednotek délky, geometrie- opakování učiva za pololetí - rýsování úseček dané délky, měření úseček, opačná polopřímka, vrcholy a strany trojúhelníka