Český jazyk

05.04.2014 19:34

Stále píšeme diktáty. Píšeme dvě věty.

Přepisujeme tiskací písmo do psané podoby.

Opisujeme psací písmo.

Umíme už skoro všechna písmena, proto čteme stále delší a náročnější texty.