Český jazyk

05.02.2014 18:30

Děti opisují psací písmo z tabule nebo knížky - OPIS

Děti přepisují tiskací podobu písma do psací podoby - PŘEPIS

Děti píší krátké věty dle diktátu učitelky - DIKTÁT