úterý

26.09.2017 12:13

ČJ - opakování abecedy, řazení slov podle abecedy a podle počtu slabik, diktát-3 věty

M- opakování bez sešitu