úterý

19.09.2017 11:22

ČJ - opakování abecedy, bez učebnice

M - s. 4/6,7   s 5/1,2,3