pátek

22.09.2017 10:46

ČJ - učebnice s 13 - ústně

písanka s. 7 - 6 řádků

M- rýsování na papír, podle pravítka- bez pracovního sešitu